Dodiplomski študijski program smeri Grafično oblikovanje obsega pridobitev konceptualnih in tehničnih veščin z uporabo znanj s področij fotografije, ilustracije, tipografije in teoretičnih znanj. Študenti se naučijo samostojnega načrtovanja in timskega dela ter skozi projekte spoznajo proces oblikovanja od zasnove do realizacije. Pridobljena znanja jim omogočajo samostojno delovanje na srednje zahtevnih področjih vizualnih komunikacij.

Magistrski program 2. stopnje usposablja študente za reševanje zahtevnih projektov, samostojno koncipiranje in projektiranje ter izvedbo kompleksnih problemov na izbranih področjih grafičnega oblikovanja. Poudarek je na teoretsko zasnovanih in komunikacijsko podprtih sistemih, ki presegajo rutinske prakse. Naš cilj je, da študente usposobimo za reševanje kompleksnih nalog, podprtih z znanjem reševanja vizualizacije problemov drugih (naročnikovih) strok.


slo ︎ eng


 


Študentska izmenjevalnica

Dona Mickovska, Dora Rupčić in Edin Suljić

MA GO II, 1. letnik
prof. Boštjan Botas Kenda in doc. Emil Kozole


Namen facebook skupine in prototipa spletne strani je ozaveščanje okolju prijaznih potrošniških navad prek spodbujanja izmenjav stvari med študenti.

︎ Študentska izmenjevalnica Facebook skupina
Plakat ob stoti obletnici rojstva Astorja Piazzolle

Darja Hafner / Esma Hajdarpašić / Lucija Zucchiatti

BA GO IP, 3. letnik
prof. Eduard Čehovin in asist. Martin Petrič


1. Darja Hafner
Astor Piazzolla, skladatelj, ki je rekonstruiral tango in ga oblekel v jazzovsko avantgardno dekadenco moderne glasbe 20. stoletja. V takem duhu so na plakatu prosto, a načrtno postavljeni elementi, ki soustvarjajo abstraktni ritem, v tako tipografskem kot likovnem jeziku kompozicije v skladu s slogom tanga.

2. Esma Hajdarpašić
Plakat je kot poklon stoti obletnici smrti Astorja Piazzolle zasnovan z igrivo podobo črk, ki poosebljajo plesalce tanga. Format plakata predstavlja plesišče. Posebno poudarjene so črke s-t-o, ki opozarjajo na stoto obletnico smrti avtorja.

3. Lucija Zucchiatti
Plakat predstavlja Piazzollov bandoneon. Narejen je v digitalni in analogni tehniki. Maketa bandoneona je vstavljena v barvno atmosfero tanga.Friz / Včeraj - danes - jutri / Vizitke / Festival glasbe

Hana Besjedica / Nataša Brandt / Nadiža Dimic / Beti Frim / Hana Hiring / Jan Hostnik / Hana Jelovšek / Maj Lampreht Piletič / Mojca Maze / Ivan Nikolić / Gal Šnajder

BA Grafično oblikovanje II, 1. letnik
doc. Roman Ražman


1. Friz: dolgčas / bes / žalost / radost / sram / zmešnjava
Gre za prevod pojma v vizualno na abstrakten način, kjer študenti upoštevajo karakteristike pojma oz. njegov pomen, kar se lahko odraža v kompoziciji (praznem in polnem prostoru), kontrastu, ritmu, ponavljanju, obliki, teži, stopnjevanju, teksturi ... Namen naloge je spoznavanje osnovnih razmerij med vsebino in obliko ter razmerij gradnikov v likovnem prostoru.

2. Včeraj - danes - jutri
Gre za časovno vizualno zgodbo – sporočilo v treh korakih. Pri čemer kompozicijsko delimo zgodbo na tri dele – kvadrate, katerih forma se ohrani v končni sliki in so enakega pomena kot celotna slika dogajanja. Namen naloge je razumeti način sporočanja v časovnem intervalu s slikami, brez dodatnega besedila. Cilj je ustvariti razumljivo sporočilo, da gledalec, ki prvikrat vidi rešitev, razume kaj mu sporočamo, oziroma ga zna prebrati.

3. Vizitke
Uporaba znanja iz predhodnih nalog za vizualni prevod vsebine poklicev oziroma dejavnosti z izpisom svojega imena v mediju vizitke. Namen naloge je nadgraditi sposobnosti prevoda pojmovnih vsebin v vizualno, spodbuditi načrtovalsko mišljenje in spoznati osnovne prvine načrtovanja logotipa.

4. Festival glasbe
Z izpisom besedila “Festival glasbe” v mediju plakata študenti posredujejo sporočilo, za kakšno zvrst glasbe gre. Tipografske elemente obravnavajo tako po sporočilni kakor tudi po likovni plati. Besedilo mora biti berljivo in hkrati ustvarjati določeno „glasbeno“ atmosfero. Namen naloge je s tipografskimi elementi artikulirati dano tematiko, načrtovati jasno sporočilo in ga posredovati v mediju plakata ter hkrati spoznavati osnovne zakonitosti oblikovanja za ta medij.

Poštna znamka

Rok Ifko Krajnc / Zala Perčič / Luka Vesel / Aja Vogrinčič / Lučka Žnidaršič

BA Grafično oblikovanje II, 1. letnik
doc. Robert Žvokelj

Poštna znamka je kljub svojim dimenzijam izreden poligon za implementacijo znanj, tako grafičnega besednjaka kot grafične slovnice. Skupaj z zavedanjem zgodovine, razvoja, tehničnih in vsebinskih parametrov poštne znamke, je naloga zahteven metodološki načrtovalski proces. Hkrati je pridobljena izkušnja s pravili, pripravo in sodelovanjem na javnem anonimnem natečaju Pošte Slovenija, na katerem je strokovna žirija izbrala rešitev Zale Perčič.

Novoletna voščilnica ALUO

Erik Contreras Mencinger, OVK FOTO / Beti Frim, OVK GO / Zala Tiran, OVK ILU

BA Interaktivno oblikovanje, 1. letnik
prof. Eduard Čehovin in asist. Damir Birsa

Naloga se začne z idejno zasnovo, ki je razdelana v scenariju. Po izdelavi storyboard-a, ki je narejen po osnovni zgodbi, se začne delo na animaciji.