Dodiplomski študij smeri Ilustracija omogoča znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela na vseh področjih javnega življenja, na katerih lahko ilustracija sama nosi rešitev komunikacije ali pa je pomemben subjekt celote vidnega sporočanja. Študentje pridobivajo splošno znanje, ki se nadgrajuje v težavnostnih stopnjah v višjih letnikih do šestega semestra. V zadnjem semestru študent konča študij z zahtevnejšim projektom, ki zahteva in vsebuje večplastno znanje s področja ilustracije s pomočjo podrobne analize vsebine.

Magistrski program 2. stopnje temelji na samostojnem delu študenta in poglabljanju pridobljenega znanja. Teoretični in praktični študij najboljših ilustratorskih (do)presežkov na svetu je študentu osnova za raziskovanje osebnih ustvarjalnih zmo­žnosti na področju ilustracije. Študentje pridobivajo znanje vizualnega razmišljanja za opravljanje samostojnega dela v smeri inovativnosti, temeljitega koncipiranja najzahtevnejših nalog, timskega dela skozi razumevanje interdisciplinarnosti in negovanja lastne estetske kulture ter kritične odgovornosti do globalnih vsebin.


slo ︎ eng