Na dodiplomskem študijskem programu Konserviranje in restavriranje likovnih del študenti spoznajo metode raziskovalnega dela in preventivne konservacije ter aktivno, sodobno konservatorstvo-restavratorstvo na širšem področju: prenosnih slik, polikormirane plastike, stenskih slik in kamna. Skozi interdisciplinarni študij, ob prepletu naravoslovnih, družboslovnih in likovnih vsebin študenti izvajajo konservatorsko-restavratorske posege v tesni povezavi z ZVKDS Restavratorskim centrom.

Magistrski program 2. stopnje študente usmerja v poglabljanje osnov in nadgrajevanje znanja in vedenja, v okviru dveh smeri: Konserviranje/restavriranje stenskih slik in kamna in Konserviranje/restavriranje slik in polikromirane plastike. Program oblikuje strokovnjake, ki so sposobni samostojnega obravnavanja in vodenja konservatorsko-restavratorskih posegov na predmetih likovne dediščine. Študenti umetniško-raziskovalne projekte izvajajo z mreženjem med muzeji, galerijami, Restavratorskim centrom ZVKDS in številnimi fakultetami Univerze v Ljubljani.


slo ︎ eng

 


Kopija po predlogi
Eva Črepnjak
Tehnika: olje na leseni plošči
Dimenzija: 15 x 23 cm 
Risanje in tehnike I
1. letnik BA
Mentor: doc. mag. Gregor Kokalj


Lobanja 
Eva Koren / Eva Črepnjak
Tehnika: patiniran mavec
Dimenzija: višina 19 cm / 20 cm
Kiparjenje in materiali II
1. letnik BA
Mentor: doc. mag. Jurij Smole

Portret
Nastasija Radonjić / Eva Koren
Tehnika: mavec / patentiran mavec 
Dimenzija: višina 46 cm / višina 35 cm

Kiparjenje in materiali II
1. letnik BA

Mentor: doc. mag. Jurij Smole

Draperija 
Različni avtorji
Tehnika: porcelan
Kiparjenje in materiali II
1. letnik BA

Mentor: doc. mag. Jurij Smole

Tihožitje
Eva Koren / Aleksander Štumberger
Tehnika: olje na platnu
Dimenzija: 70 x 100 cm

Risanje in tehnike II
1. letnik BA

Mentor: doc. mag. Gregor Kokalj

Tonska risba po predlogi 
Nika Mlakar
Tehnika: oglje na papir
Dimenzija: 34 x 28 cm

Risanje in tehnike II
1. letnik BA

Mentor: doc. mag. Gregor Kokalj

Svetnika, ki sta izgubila zlato
Anamarija Babič, Michelle Vidovič
Tehnika: olje na platno
Dimenzija: 73,5 × 51,2 cm

Konserviranje/restavriranje slik in polikromirane plastike A1
2. letnik BA
Mentorica: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, asistentka Liza Lampič

Odkrivanje prave podobe slike Portret Slovaka
Zala Debevec, Viktorija Peternel 
Tehnika: olje na platno
Dimenzija: 39,8 × 31,6 cm

Konserviranje/restavriranje slik in polikromirane plastike A1 
2. letnik BA

Mentorica: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, asistentka Liza Lampič

Tihožitje
Ana Urbiha / Zala Debevec
Tehnika: olje na platnu
Dimenzija: 40 x 50 cm / 60 x 40 cm

Slikanje in tehnike I
2. letnik BA
Mentorja: doc. mag. Mitja Ficko, doc. mag. Gregor Kokalj

Konservatorsko restavratorski poseg na Jokajočem angelu iz zbirke Narodne galerije
Zala Debevec, Viktorija Peternel
Tehnika: polikromiran les
Dimenzija: 62 x 42 x 27 cm
Konserviranje/restavriranje slik in polikromirane plastike A2
2. letnik BA
Mentorica: doc. mag. Martina Vuga

Konservatorsko restavratorski poseg na Dete iz kompozicije Marija z Detetom iz zbirke Narodne galerije 
Manca Murakezi, Ana Urbiha
Tehnika: polikromiran les
Dimenzija: 50 x 33 x 16 cm

Konserviranje/restavriranje slik in polikromirane plastike A2
2. letnik BA

Mentorica: doc. mag. Martina Vuga

Rezbarjenje in različne tehnike pozlate in dekoracije pozlačenih površin
Manca Mravlja / Ana Urbiha
Tehnika: polikromiran les
Dimenzija: 35 x 25 cm 
Opis: Izvedba različnih tradicionalnih dekorativnih tehnik na lesu: sijajna in motna pozlata, punciranje, graviranje, sgraffito, lazuriranje.

Materiali in konservatorske tehnike II
2. letnik BA

Mentorica: doc. mag. Martina Vuga

Sv. Barbara (kopija po motivu Mojstra Bolfganga iz cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu) 
Manca Mravlja
Tehnika: fresco buono
Materiali in konservatorske tehnike III
2. letnik BA
Mentor: doc. dr. Blaž Šeme, strok. sodelavka Anja Urbanc

Salomonov vozel (po antični predlogi)
Irina Pozdorovkina / Urh Tacar
Tehnika: mozaik
Opis:  Estetsko zapolnjevanje lakune.  

Konserviranje/restavriranje mozaikov B2 
3. letnik BA

Mentor: doc. dr. Blaž Šeme, strok. sodelavka Anja Urbanc

Predstavitev tehnoloških študij detajla slike: Neznani mojster iz Spiša, Sveto sorodstvo, po 1510, tempera na  lesu, 130 x 121 cm, inv. št. N 1528, Narodni muzej Slovenije, foto: Tomaž Lauko
Urh Tacar / Katja Tittl 
Tehnika: jajčna tempera in pozlata na lesu
Dimenzija: 25 x 35 cm 
Opis: Tehnološke študije detajla slike na lesu izvedene v jajčni temperi na pozlačenem ozadju.
Kopistika I
3. letnik BA
Mentorici: prof. mag. Tamara Trček Pečak, doc. mag. Martina Vuga
Strokovna sodelavka: mag. Irma Langus Hribar (NMS)

3D dokumentacija kipov iz Forma Vive v Kostanjevici na Krki 
Ana Sterle, Lara Skukan
Opis: Prikaz 3D dokumentacije o stanju lesenih kipov iz Forma Vive v Kostanjevici kot del Erasmus + projekta Re-Forma Viva.
Seminar in Digitalna dokumentalistika
2. letnik MA
Mentorja: prof. mag. Tamara Trček Pečak, prof. dr. Denis Trček
Izdelava 3D modela: študentje NTF, mentorici: prof. dr. Helena Gabrijelčič, prof. dr. Deja Muck

Kompozicija
Ana Marija Babič
Tehnika: akril na platnu
Dimenzija: 60 x 70 cm

Slikanje in tehnike II
2. letnik BA
Mentor: doc. mag. Mitja Ficko


Tihožitje
Zala Debevec / Viktorija Peternel 
Tehnika: olje na papirju / mešana tehnika na papirju 
Dimenzija:  120 x 100 cm / 100 x 120 cm

Slikanje in tehnike II
2. letnik BA
Mentor: doc. mag. Mitja Ficko

Sledenje avtoričini nameri: problematika umetnine Žena v sivem 
Lara Skukan
Tehnika: olje na platno
Dimenzija: 83,8 × 67,7 cm

Konserviranje/restavriranje slik in polikromirane plastike A3
2. letnik MA
Mentorica: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš


Problematika modernih oljnih slik na primeru slike Dekle v narodni noši Frana Klemenčiča
Ana Sterle
Tehnika: olje na platno
Dimenzija: 85 × 106,5 cm

Konserviranje/restavriranje slik in polikromirane plastike A3
2. letnik MA

Mentorica: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš


Videti širšo sliko: problematika umetnine Tihožitje z mandolino
Sara Štorgel
Tehnika: olje na platno
Dimenzija: 60 × 75 cm

Konserviranje/restavriranje slik in polikromirane plastike A3
2. letnik MA

Mentorica: izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš