Študijsko leto 2020/21 smo zaključili z internim vpogledom v nastala študijska dela študentk in študentov 12 smeri, ki jih izvaja Akademija za likovno umetnost in oblikovanje znotraj študijskih programov prve in druge stopnje na področju likovne umetnosti, oblikovanja in restavratorstva. Tudi za letošnje študijsko leto lahko rečemo, da je proces dela močno zaznamovala epidemija, nas v preizpraševanjih močneje povezala, a hkrati tudi oddaljila. Sporočilo, ki se je v letošnjem letu samo še potrdilo, je, da umetniška produkcija potrebuje kvaliteten prostor za svoje delo, prostor interakcij, prostor, ki nam omogoča uporabo vseh petih čutil.
Za letošnjo, že drugo virtualno razstavo po vrsti, smo se odločili, da množico del in produktov, rezultatov iskanj in raziskav v umetnosti, ki so nastajali v težkih razmerah študija, skrčimo. Prikazujemo le najzanimivejše rezultate, ki so nastali v okviru študija. Vlogo selektorja so prevzeli mentorji in vodje študijskih smeri, saj ti najbolje poznajo razvoj in napredek posamezne študentke in študenta, študij in profesionalna umetnostna praksa pa se med seboj vendarle razlikujeta. Prek tega lijaka so se v digitalni svet zlila dela, nekatera sicer tam ne bi domovala in je njihovo naravno okolje drugje, drugim je splet domač prostor, a vendarle izbor pokaže, kako produktivno, kreativno in uspešno so študentke in študentje prebrodili letošnje nenavadno leto kljub mnogim težavam, s katerimi so se, tudi zaradi narave študija v času (pandemije) epidemije, spopadali.

Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, dekanja

slo ︎ eng

Identiteta in oblikovanje spletne razstave: Ema Kapelj
Mentoriranje: Emil Kozole
Priprava vsebin: Jure Grom
Koncept razstave: prof. dr. Uršula Berlot Pompe, doc. Tomaž Furlan, doc. dr. Petja Grafenauer, doc. Primož Jeza, prof. mag. Žiga Kariž, prof. Zmago Lenárdič
Organizacijska ekipa: UL ALUO